Начално обучение

Обучението се провежда на ез.Панчарево.

30
ОЩЕ
цената е на урок + екипировка