Начално обучение-индивидуално

Обучението се провежда на ез.Панчарево на едноместен каяк  от квалифициран каяк инструктор.В цената е включе

20
ОЩЕ
времетраене на урока 1ч.